Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Plavčan: úspešnosť projektov vo výzvach APVV na úrovni 30-35 percent považujem za optimum

13.05.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan včera pokračoval v návštevách priamo riadených organizácií rezortu a zavítal na pôdu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s činnosťou tejto grantovej agentúry zriadenej pre realizáciu účelového financovania výskumu a vývoja na Slovensku.        
     S predstaviteľmi APVV na čele s jej riaditeľkou Martinou Hasayovou a predsedom Jozefom Masarikom diskutovali o súčasnom postavení a úlohách agentúry v systéme financovania vedy a výskumu na Slovensku, ako aj o nedávno vyhodnotenej všeobecnej výzve, APVV_obalkav rámci ktorej prerozdelili formou grantov vedeckým tímom spolu 59 miliónov eur. Úspešnosť žiadateľov sa tak pohybovala na úrovni 30 až 35 percent.
     „Takúto úroveň úspešnosti považujem za optimálnu, aby sme na jednej strane vedeli podporiť dostatok vedeckých pracovísk, ale súčasne zachovali aj súťažný charakter tejto výzvy“,  komentoval minister. Túto úspešnosť bolo možné dosiahnuť navýšením objemu financií zo strany nového vedenia rezortu.
     Témou rozhovoru boli aj možnosti podpory mladých špičkových vedcov formou samostatnej výzvy či dôležitosť propagácie úspechov slovenskej vedy dosiahnutých aj vďaka grantom APVV. Tú chce agentúra podporiť aj pripravovanou publikáciou prezentujúcou výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou za obdobie rokov 2010 - 2015.