» Aktuálne témy » Platové tarify v školstve od 1. 1. 2019

Platové tarify v školstve od 1. 1. 2019

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo ako pomôcku pre školy Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2019.