Plán zasadnutí SKVH na rok 2018

V zmysle zápisnice SKVH č. 4/2017 z 28. 11. 2017 sa na rok 2018 stanovil nasledujúci predbežný plán zasadnutí SKVH:

Termín zasadnutia Termín na predkladanie materiálov
6. februára 2018 do 16. januára 2018
17. apríla 2018 do 27. marca 2018
12. júna 2018 do 22. mája 2018
25. septembra 2018 do 4. septembra 2018
27. novembra 2018 do 6. novembra 2018
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku