Plán zasadnutí na rok 2017

V zmysle zápisnice SKVH č. 4/2016 z 29. 11. 2016 sa na rok 2017 stanovil nasledujúci predbežný plán zasadnutí SKVH:

Termín zasadnutia Termín na predkladanie materiálov
14. februára 2017 do 24. januára 2017
23. mája 2017 do 2. mája 2017
19. septembra 2017 do 28. augusta 2017
28. novembra 2017 do 7. novembra 2017
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku