Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,  nasledovne:
  • hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca osobným nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 90 %,
     
  • hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na kalendárny rok zodpovedajúca prevádzkovým nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 80 %.
Skočiť na začiatok stránky