Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2010

08.12.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 5. decembra 2011 schválila Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2010. Výročná správa je zverejnená na stránke OP Výskum a vývoj v časti Dokumenty/Výročné správy.