Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Oznámenie o schválení nového opisu študijného odboru verejná politika a verejná správa

07.11.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo zmenu v sústave študijných odborov SR. Zmenya sa týka opisu študijného odboru 3.1.7. verejná politika a verejná správa
Aktuálne znenie opisov uvedených študijných odborov je zverejnené na http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=413.