Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Oznámenia o víťazovi Ceny M.R.Štefánika za najväčší prínos bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce

23.10.2013