Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

OZNAM - opätovné predĺženie 1. vyhodnocovacieho termínu k výzve na výber odboných hodnotiteľov

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR predžuje termín 1. vyhodnocovacieho kola k výzve na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP z prostriedkov ESF.

1. vyhodnocovací termín sa posúva zo 14.6.2017 na 21.6.2017

Predmetná výzva s prílohami je zverejnená TU.