» Ministerstvo » Osobný úrad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Osobný úrad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vybrané právne predpisy a významné dokumenty pre oblasť pôsobnosti osobného úradu