Osobný úrad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vybrané právne predpisy a významné dokumenty pre oblasť pôsobnosti osobného úradu
  • Pracovné ponuky pre národných expertov
  • Kolektívne dohody
  • Vzory formulárov
  • Rezortné predpisy, servisné a informačné materiály
  • Právne predpisy z oblasti BOZP a OPP
  • Koncepcia boja proti extrémizmu
  • Výberové konania a výbery
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku