Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Organizačný poriadok PREHLIADKA UMELECKEJ TVORIVOSTI ŽIAKOV S HLUCHOSLEPOTOU


Organizačný poriadok PREHLIADKA UMELECKEJ TVORIVOSTI ŽIAKOV S HLUCHOSLEPOTOU
Typ súboru:pdf
Velkosť:426900