Organizačný poriadok PREHLIADKA UMELECKEJ TVORIVOSTI ŽIAKOV S HLUCHOSLEPOTOU


Organizačný poriadok PREHLIADKA UMELECKEJ TVORIVOSTI ŽIAKOV S HLUCHOSLEPOTOU
Typ súboru:pdf
Velkosť:426900
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku