Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov základných umeleckých škôl MUSICA CAMERATA JÁN ALBRECHT


Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov základných umeleckých škôl MUSICA CAMERATA JÁN ALBRECHT
Typ súboru:pdf
Velkosť:342806
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku