Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vydáva pre školy a školské zariadenia termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka 2022/2023, ktoré sú pre školy záväzné.

 

 

Poznámka: Termíny školských prázdnin na nasledujúce školské roky sú súčasťou prílohy Termíny školských prázdnin.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky