Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vydáva pre školy a školské zariadenia termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka 2022/2023, ktoré sú pre školy záväzné.

 

V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa celoslovenského testovania žiakov vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok k Organizačným pokynom na školský rok 2022/2023 schváleným pod č. 2023/4662:1-A2140, ktoré sú súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023 zverejneného na https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/. Zmena sa uskutočňuje na základe rozhodnutia ministra č. 2023/4840:1-A810 zo dňa 1. 2. 2023

 

 

 

Poznámka: Termíny školských prázdnin na nasledujúce školské roky sú súčasťou prílohy Termíny školských prázdnin.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky