Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Oprávnené náklady k príspevku uznanému športu a športovcom top tímu NŠZ v súvisosti s čerpaním verejných zdrojov

V Bratislave, 16. februára 2017

Na základe zmeny financovania športove činnosti národných športových zväzov a novelizácie zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  boli uskutočnené dve pracovné stretnutia témou, ktorých boli oprávnené náklady k príspevku uznanému športu a príspevku športovcom top tímu národného športového zväzu v súvislosti s čerpaním verejných zdrojov.

Pracovné stretnutia sa uskutočnili 14. a 15. februára 2017, ktorých sa zúčastnilo 120 zástupcov národných športových zväzov.

Na pracovnom stretnutí bola odprezentovaná prezentácia k oprávneným nákladom použitia príspevku uznanému športu a príspevku športovcom top tímu.

Prezentácia k pracovnému stretnutiu: