Opatrenie MŠVVaŠ SR ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štánych vysokých školách (Oznámenie č. 227/2013 Z. z.)


Opatrenie MŠVVaŠ SR ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štánych vysokých školách (Oznámenie č. 227/2013 Z. z.)
Typ súboru:zip
Velkosť:212841
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku