Opatrenie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR z 1. augusta 2012 č. 2012-6519/32834:12-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme (Oznámenie č. 249/2012 Z. z.)


Opatrenie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR z 1. augusta 2012 č. 2012-6519/32834:12-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme (Oznámenie č. 249/2012 Z. z.)
Typ súboru:zip
Velkosť:219144
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku