Opatrenie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR z 1. augusta 2011 č. 2011-3174/27166:7-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012/2013 pre študijné programy v externej forme (Oznámenie č. 263/2011 Z. z.)


Opatrenie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR z 1. augusta 2011 č. 2011-3174/27166:7-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012/2013 pre študijné programy v externej forme (Oznámenie č. 263/2011 Z. z.)
Typ súboru:zip
Velkosť:389735
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku