Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. CD 2007-14531/30268-1:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy v externej forme (vrátane prílohy č. 1)


Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. CD 2007-14531/30268-1:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre študijné programy v externej forme (vrátane prílohy č. 1)
Typ súboru:zip
Velkosť:413081
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku