Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 22. októbra 2008 č. CD-2008-7904/40782-14:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia


Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 22. októbra 2008 č. CD-2008-7904/40782-14:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme štúdia
Typ súboru:zip
Velkosť:372464
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku