Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 22. júla 2009 č. CD-2009-24359/21301-10:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2010/2011 pre študijné programy v externej forme štúdia (oznámenie č. 316/2009 Z.


Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 22. júla 2009 č. CD-2009-24359/21301-10:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2010/2011 pre študijné programy v externej forme štúdia (oznámenie č. 316/2009 Z.
Typ súboru:zip
Velkosť:280514
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku