On-line systém na elektronickú správu agendy VEGA

Systém e-VEGA prevádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied slúži na elektronické podávanie žiadostí a správu projektov a je jedinou možnosťou podávania žiadostí o dotáciu. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.

Systém je prístupný na adrese: https://evega.minedu.sk/e-vega/

Skočiť na začiatok stránky