Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení

Na tomto mieste bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR postupne zverejňovať informácie o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Aktualita 11. 3. 2021: Ministerstvo zdravotníctva SR dnes zverejnilo informáciu k preočkovaniu zamestnancov škôl vakcínou AstraZeneca https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-11-03-2021-astrazeneca-druha-davka

Na dni 27. 2. 2021 až 5. 3. 2021 je možná registrácia v očkovacích centrách v mestách - Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Ilava, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Žilina.

Aktualizovaný vzor potvrdenia zamestnávateľa nájdete na https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Vystavte ho, prosím, všetkým tým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie. V očkovacom centre budú akceptovať aj podpísanú a naskenovanú verziu potvrdenia. Pri vystavovaní potvrdenia si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov na potvrdení sa dopúšťate priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Žiaľ stále pretrváva stav, keď ministerstvo zdravotníctva čaká na dodávky príslušných vakcín pre kategóriu 56+, a z tohto dôvodu v najbližších dňoch nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie zamestnancov nad 56 rokov. O možnosti ich registrácie budeme opätovne informovať na tejto web stránke ministerstva.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku