Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení

Od soboty 29. mája 2021 je umožnená vakcinácia proti ochoreniu COVID – 19 pre učiteľov a zamestnancov škôl a školských zariadení v očkovacom centre BIONT v Bratislave (Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, 8163 07 Bratislava 36). Očkuje sa vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BionTech v dňoch utorok, streda a sobota v čase od 12:00 – 16:00 hod.

Očkovacie centrum BIONT – Vajnory je určené pre učiteľov, zamestnancov škôl a ich rodinným príslušníkom, pričom budú časovo uprednostňovaní tí, ktorí trpia chronickými ochoreniami alebo majú iné zdravotné komplikácie, ktoré im neumožnili sa zúčastniť prvého kola očkovania učiteľov a zamestnancov škôl v marci a apríli tohto roka. Prítomný odborný zdravotnícky personál v očkovacom centre bude dohliadať na bezproblémový priebeh očkovania najmä u chronicky chorých pacientov.

Na očkovanie proti ochoreniu COVID – 19 je možné sa prihlásiť prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovej stránke: https://www.biont.sk/ockovanie-covid-19/.

Pri vyplnení dotazníka je možné si vybrať preferovaný deň očkovania. Po registrácii vám bude zaslaná SMS správa alebo email s pozvaním na očkovanie a s ďalšími informáciami ohľadom očkovania. Údaje z vyplneného dotazníka budú použité výhradne pre účel poskytovateľa zdravotnej starostlivosti t .j. očkovacieho centra BIONT a nebudú zdieľané s tretími stranami s výnimkou vašej zdravotnej poisťovne a NCZI (Moje E-zdravie) v súlade s GDPR a nastavenými pravidlami MZ SR.

Pri očkovaní sa zamestnanec školy preukáže občianskym preukazom, kartou poistenca a potvrdením o zamestnaní (alebo iným dokladom preukazujúcim zamestnanie). Vzor potvrdenia zamestnávateľa nájdete v časti Súbory na stiahnutie (v očkovacom centre budú akceptovať aj naskenovanú verziu potvrdenia).

V prípade záujmu o mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID – 19, je možné sa prihlásiť prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovej stránke: https://www.biont.sk/MOBILNE-ockovanie-covid-19/.

Výjazdy mobilných očkovacích tímov do regiónov a jednotlivých okresov sa postupne pripravujú. Termín očkovania v blízkosti vašej školy/ inštitúcie alebo priamo v jej priestoroch (v závislosti od počtu zamestnancov, ktorí by sa chceli dať očkovať) vám bude včas oznámený.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku