Ocenenia v rámci projektu

     Ak sa vám podarilo úspešne pracovať v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning, znamená to, že patríte k učiteľom, ktorí chcú poskytnúť žiakom čo najväčšiu možnosť zažiť úspech, a to tým, že im ponúknete možnosť spolupracovať, vymieňať si materiály a rozšíriť si svoj obzor.
      Realizáciou takéhoto typu projektu výrazne zvyšujete kvalitu svojho učenia. Možno si to neuvedomujete, ale metódy a techniky, ktoré pri realizácii projektov využívate, a to bez ohľadu na to, či sú jednoduché alebo zložitejšie, predstavujú poklady, ktoré si zaslúžia ocenenie, a mala by sa s nimi oboznámiť a oceniť ich celá európska učiteľská komunita.
      V rámci programu partnerstvo škôl eTwinning existujú dva spôsoby verejného ocenenia:
- Európske ceny eTwinning
- Certifikáty kvality
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku