Ocenení tréneri mládeže pri príležitosti životného jubilea

Ocenení tréneri mládeže pri príležitosti životného jubilea
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku