Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Nová možnosť získať dotáciu v oblasti športu

30.11.2009

     Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu. Oprávnenými žiadateľmi sú registrované právnické osoby, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť v oblasti športu.
     Uzávierka prijímania žiadostí o dotácie na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu je 30. decembra 2009. Všetky informácie nájdete na: www.ziadosti.cop-portal.sk.

Bratislava 30. november 2009