Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2011

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené :

- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

- školy všetkých zriaďovateľov,
- školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

 V normatívne určených finančných prostriedkoch nie sú zahrnuté finančné prostriedky na príspevok na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Tento príspevok bude školám poskytnutý po prijatí novely zákona o financovaní.