Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Návrh na zmenu v sústave študijných odborov- hudobné umenie

17.02.2012

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru hudobné umenie.

K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na zuzana.brcakova@minedu.sk do 17.03.2012.