NÁRODNÉ ŠKOLENIE VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

  • Dátum: 26.10.2017
Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Odborom mládeže Rady Európy pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na rozšírené školenie v termíne 16. - 19. novembra 2017 v Kráľovej Lehote, ktorého cieľom je zvýšiť kapacity organizácií a neformálnych skupín zaujímajúcich sa o No Hate Speech Movement Rady Európy.
 
Akreditovaný vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy Bez nenávisti na internetena vedenie workshopov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam. Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti, techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy pre online kampane.
 
Viac informácií nájdete v pozvánke. Prihlasovanie prebieha do 8. novembra 2017.
 
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku