Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Nájomné zmluvy za rok 2009 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)