Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Nahlasovanie podozrení na nezrovnalosti, riziká a podvody

Pre účely nahlasovania podozrení na nezrovnalosti, riziká a podvody súvisiace s implementáciou operačného programu Ľudské zdroje - prioritnej osi Vzdelávanie zo strany verejnosti v rámci programového obdobia 2014 - 2020 bolo zriadené e-mailové konto:

rizika.oplz@minedu.sk

V prípade podozrenia na akékoľvek nezrovnalosti, riziká alebo podvody súvisiace s predmetnou oblasťou vzdelávania nás neváhajte kontaktovať.


Ak máte informácie alebo dôkazy vedúce k odhaleniu korupcie, podvodu alebo závažnému porušovaniu predpisov, ktoré súvisia s implementáciou operačného programu Ľudské zdroje - prioritnej osi Vzdelávanie, môžete nám Váš podnet zaslať tiež prostredníctvom samostatného anonymného webového formulára.