Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Na novootvorenom ihrisku odohrali žiaci volejbalový turnaj

23.06.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 20. júna 2008 slávnostne otvoril multifunkčné ihrisko v priestoroch Základnej školy Martinská v Žiline. Po prestrihnutí pásky sa v zrekonštruovanom športovom areáli odohral volejbalový turnaj pod názvom Šport spája.
    
V športovom zápolení sa stretli žiaci a žiačky žilinskej školy s rovesníkmi z družobnej školy z Českej republiky. Nové ihriská umožnili základnej škole založiť novú tradíciu, ktorou bude medzinárodný turnaj vo volejbale. Ten sa bude každoročne konať v závere školského roka.
     Základná škola využila možnosť na zrekonštruovanie svojho športového areálu, ktorú ponúkal rozvojový projekt Ministerstva školstva SR Školské športové areály. „Pripravili sme výzvu v hodnote takmer 100 miliónov korún, v rámci ktorej sme chceli opraviť, zrekonštruovať a zmodernizovať školské dvory. Každá škola má školský dvor, ale vo väčšine prípadov, žiaľ, nie sú v dobrom stave. Majetok škôl je v rukách obcí a miest, ale ukazuje sa, že tie nemajú dostatok finančných prostriedkov. Preto sa snažíme riešiť tieto veci aj z úrovne ministerstva školstva," uviedol Ján Mikolaj. Na základe kvalitne vypracovaného projektu získala škola príspevok aj z grantovej schémy mesta a na financovaní sa podieľali tiež športové kluby a rodičia.
     Keďže škola sa, okrem výučby cudzích jazykov a informatiky, orientuje aj na podporu športu, ihriská budú slúžiť predovšetkým športovým triedam so zameraním na volejbal. Celý športový komplex (atletickú dráhu, multifunkčné ihriská, plavecký bazén) majú možnosť využívať aj iné školy z okolia.
Fotogaléria

Žilina 20. júna 2008