Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Na národnej konferencii o interkultúrnom dialógu ocenili európskych učiteľov jazykov roka

09.12.2008

     Ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka a Európska značka si dnes v Bratislave prevzalo päť učiteľov cudzích jazykov a jedna stredná škola za prínos k výučbe cudzích jazykov. 
     Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo počas národnej konferencie Interkultúrny dialóg vo vzdelávacích programoch Európskej únie a Európska značka 2008. Organizovala ju SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania.

Bratislava 9. december 2008