Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

Múzeum bolo založené v roku 1970 a je jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Organizačne patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR, príspevkovú organizáciu MŠVVaŠ SR. Do 31. 12. 2013 patrilo múzeum pod Ústav informácií a prognóz školstva.
Múzeum školstva a pedagogiky zhromažďuje, spracováva, ochraňuje a prezentuje hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo. V rámci tohto poslania doposiaľ múzeum sústredilo vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov z 15. - 20. storočia. Vo svojich zbierkach okrem iného uchováva zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity), fotografie či dobové školské filmy.

Aktuálne informácie

Múzeum sa presťahovalo do budovy bývalej školy z roku 1926 na Charkovskej 1 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou a aktuálne v nej prebieha konsolidácia celého múzejného pracoviska, vrátane zbierkových fondov. V druhej polovici roka sa múzeum začne postupne otvárať verejnosti.sidlo msap_charkovska bratislava

Program

1970 | 2020

50 rokov Múzea školstva a pedagogiky, apríl – august 2020, Facebook a msap.sk

Vo virtuálnom priestore sociálnych sietí a webovej stránky budeme prinášať sériu príspevkov s bohatým fotoarchívom týkajúcich sa prvých, významných, prelomových, zaujímavých i bežných udalostí, ktoré Múzeum školstva a pedagogiky začalo písať pred päťdesiatimi rokmi.

http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=299:muzeum50rokov&Itemid=12

Herci ,  spisovatelia,  filmoví režiséri,  športovci v školských laviciach online

Virtuálne výstavy, od mája 2020, msap.sk/výstavy      

Prezentácia divácky mimoriadne úspešných autorských výstavných projektov, ktoré vznikli v období rokov 2006 – 2016 a zachytávajú spomienky na školu známych slovenských hercov,  spisovateľov, režisérov a športovcov. Ako sa učil spisovateľ Daniel Hevier, čo povedala učiteľka režisérovi Jurajovi Jakubiskovi, ako škola pomohla Matejovi Tóthovi v smerovaní k atletike? O tom a ďalšom prezradia zaujímavé výpovede  ľudí, ktorých pozná celé Slovensko.

 http://msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=142

Prvá ČSR v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky

Virtuálna prezentácia zbierkových predmetov, od júna 2020, msap.sk/pre verejnosť
foto_3

Vybrané viac ako storočné školské zbierky z fondu múzea sú ukážkou toho, aký charakter malo z historického hľadiska vzdelávanie v období rokov 1918 – 1938. Školstvo v prvej Československej republike bolo odrazom vtedajších hospodárskych, politických i sociálnych pomerov, čo dokonale prezentujú aj zbierkové predmety, ktorých výskum bol v roku 2018 kolektívom pracovníkov múzea prezentovaný vo forme katalógu. Každý zbierkový predmet má svoj jedinečný príbeh. Stačí sa len začítať...


 
Program v priestoroch múzea

Speváci v školských laviciach, 17.9. – 16.10. 2020, výstavná miestnosť prízemie

Výstava predstaví slovenských populárnych spevákov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Škola a učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v živote každého človeka. Často majú vplyv aj na budúcu profesiu svojich žiakov. Môžu ich podporiť, alebo naopak aj odradiť od smeru, ktorý si vybrali. Rozhovormi s ľuďmi, ktorí sa živia spevom a hudbou sme sa snažili zistiť, ako to bolo v ich v prípade...

Jadro výstavy budú tvoriť spomienky slovenských spevákov niekoľkých generácií. V ich odpovediach sa odzrkadľoval charakter doby, v ktorej navštevovali školu. Na školské časy, učiteľov, obľúbené a neobľúbené predmety zaspomínali Peter Lipa, Marcela Laiferová, Jana Kociánová, Pavol Hammel, Laco Lučenič, Beáta Dubasová, Miro Jaroš, Peter Cmorik, Zuzana Smatanová. Výpovede doplnia školské artefakty ako sú vysvedčenia, žiacke knižky, zošity a fotografie.

Sprievodné podujatia:

Od remesla na  pódium – vernisáž výstavy, 17. 9. 2020, 18:00 hod.

Na otvorení výstavy privítame speváčku Beátu Dubasovú, ktorá zaspomína na svoju školu a spevácke začiatky.
(*podujatie pre širokú verejnosť)

DSC_0787

Zo štúdia hudby do sveta pop music - finisáž výstavy, 15. 10. 2020, 18:00 hod.
O škole i kariére speváka porozpráva hosť, spevák Peter Cmorik.
(*podujatie pre širokú verejnosť)

 

Fenomén spolupráce medzi Múzeom školstva a pedagogiky a Ateliérom reštaurovania  papiera VŠVU v Bratislave,   22.10. – 19.12. 2020, výstavná miestnosť prízemie

Cieľom  výstavy je ukázať širšej verejnosti výsledky  dlhoročnej spolupráce medzi dvomi celoštátnymi inštitúciami  v oblasti reštaurovania a ochrany kultúrneho dedičstva. Ochrana a obnova pamiatok patrí medzi základné činnosti, ktoré má pamäťová inštitúcia vykonávať. Ich význam neustále narastá, napriek tomu, že sa odohráva mimo pozornosť verejnosti. Aj preto sme sa touto výstavou rozhodli, ukázať fragmenty z týchto dôležitých procesov, vďaka ktorým sa uchováva kultúrna pamäť spoločnosti.

Sprievodné podujatia:

Vernisáž 22. 10. 2020
– rozhovor o škole a súčasnom smerovaní v obnove školských pamiatok s odborníkom na reštaurovanie prof. Borisom Kvasnicom, pôsobiacim v ateliéry reštaurovania papiera a fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
(* podujatie pre širokú verejnosť)

 

Ako ďalej s reštaurovaním? 4. 11. 2020 - riaditelia umeleckých škôl na Slovensku, ktorí zabezpečujú výučbu budúcich reštaurátorov diskutujú o aktuálnych trendoch v reštaurovaní a o tom, kam sa posúva odbor konzervovania a reštaurovania.
(*podujatie pre pozvaných hostí)

 

ŠUP | VŠVU 17.11. 2020 – počas Dňa študentov sa uskutoční workshop študentov Školy umeleckých remesiel v Bratislave a poslucháčov ateliéru reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave o výhodách aj nástrahách pri výbere povolania reštaurátora.
(*podujatie pre pozvaných hostí)
 

50 rokov múzea, 3.12. 2020
Slávnostné uvedenie publikácie o 50-ročnej histórii Múzea školstva a pedagogiky s kultúrno-umeleckým programom a virtuálnou prezentáciou publikácie.
(* podujatie pre pozvaných hostí)

 

Kontakt:

Múzeum školstva a pedagogiky
Charkovska 1, 841 07, Bratislava
mobil: 0917 693 235
email: msap@cvtisr.sk

web: www.msap.sk
Múzeum na stránke Facebook

 

Otváracie hodiny; september – december 2020

Utorok 11:00 – 19:00 hod.

Streda 11:00 – 19:00 hod.

Štvrtok 11:00 – 19:00 hod.

Piatok 11:00 – 19:00 hod.

Sobota 11:00 – 19:00 hod.

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku