Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako prijímateľ pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ

     Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR je vo vzťahu k štrukturálnym fondom nielen riadiacim, resp. sprostredkovateľským orgánom pre operačné programy, ale súčasne vystupuje aj v pozícii prijímateľa pomoci z týchto fondov.
 
  • OP Efektívna verejná správa
  • OP Informatizácia spoločnosti