Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Ministerstvo školstva SR podporí stredoškolské domovy mládeže

31.05.2007

     Do 29. júna 2007 môžu žiadať zriaďovatelia domovov mládeže Ministerstvo školstva SR o dotáciu na elektronizáciu výchovno- vzdelávacích procesov, internetizáciu či skvalitnenie ponuky voľnočasových aktivít pre žiakov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 200 tisíc korún.
    
Projekt musí byť realizovaný v období od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007. Žiadateľ musí minimálne 10 percent z nákladov získať z iných zdrojov.
     Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je zriaďovateľ domova mládeže alebo riaditeľ domova mládeže s právnou subjektivitou alebo riaditeľ strednej školy, ktorej organizačnou zložkou je domov mládeže s výnimkou škôl s celodennou výchovou a internátnych. Viac informácií o výzve nájdete na http://www.minedu.sk/index.php?rootId=845.

Bratislava 31. mája 2007