Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Ministerstvo školstva SR chce zlepšiť prípravu mladých športovcov

09.04.2009

      Zlepšenie podmienok pre mladé športové talenty by mali priniesť centrá olympijskej prípravy (COP). Na ich vytvorenie vyčlenilo Ministerstvo školstva v tomto roku predbežne 2,5 milióna eur. O tieto peniaze sa môžu uchádzať športové školy v rámci výzvy MŠ SR, ktorú dnes na tlačovej konferencii predstavil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj spolu s prezidentom Slovenského olympijského výboru Františkom Chmelárom.
„Naším cieľom je poskytnúť mladým talentom profesionálnu starostlivosť prioritne v športoch, ktoré na Slovensku už majú svoje výsledky a svoje zázemie," uviedol Ján Mikolaj.
      Prednostne tak budú podporené centrá zamerané na atletiku, basketbal, hádzanú, lyžovanie, plávanie, streľbu, športovú gymnastiku a volejbal. Dotáciu však môžu získať aj projekty zamerané na ďalšie športy, ktoré sú v programe olympijských hier.
      Uchádzači musia podať svoje projekty do 15. mája 2009. Štatút COP sa prideľuje na obdobie 8 rokov. V odôvodnených prípadoch má Ministerstvo školstva SR právo odobrať tento štatút športovej škole aj pred jeho uplynutím. Jednou z podmienok je i zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5 percent z poskytnutej dotácie na projekt z iných zdrojov.
     COP je určené pre športovcov - žiakov príslušnej športovej školy vo veku od 14 do 20 rokov (príp. až do 23 rokov), ktorí splnili kritériá pre zaradenie a plnia stanovené výkonnostné ciele.
Plné znenie výzvy nájdete na stránke MŠ SR.
Fotogaléria

Bratislava 9. apríl 2009