Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister školstva si zašportoval na novom školskom ihrisku v Handlovej

02.05.2008

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zavítal 30. apríla 2008 na Základnú školu na Mierovom námestí 27 v Handlovej. Po stretnutí so zástupcami mesta otvoril na základnej škole viacúčelové športové ihrisko a diskutoval s pedagógmi.
     V škole zameranej na športové aktivity, predovšetkým na basketbal, si Ján Mikolaj po slávnostnom prestrihnutí pásky zasúťažil s najlepším basketbalistom a futbalistom školy.
      S učiteľmi handlovskej školy hovoril minister predovšetkým o školskom zákone a obsahovej reforme vzdelávania. Ako uviedol, pri tvorbe školských vzdelávacích programov sa budú môcť inšpirovať pripravenými vzormi, ktoré budú zverejnené na internete. Témou boli aj kroky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu postavenia pedagógov a možnosti ich kariérového rastu.
     Základná škola na Mierovom námestí 27 v Handlovej má 540 žiakov a 32 pedagógov. Jej súčasťou sú aj športové triedy, ktoré dosahujú výborné výsledky. Škola  je 4-násobným majstrom Slovenska v basketbale mladších a starších žiakov.

Bratislava 2. máj 2008