Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister školstva Peter Plavčan sa stretol s komisárom EK pre vzdelávanie, mládež a šport Tiborom Navracsicsom

01.06.2016
     V stredu 1. júna 2016 sa v Bruseli stretol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan s komisárom EK pre vzdelávanie, mládež a šport Tiborom Navracsicsom.
     Predmetom diskusie boli priority a podujatia SK PRES v oblastiach vzdelávania, mládeže a športu. Komisár ocenil výber prierezovej témy, ktorou je podpora a rozvoj talentu. Prisľúbil svoju účasť na konferencii k tejto téme, ktorá sa uskutoční 12. a 13. septembra 2016 v Bratislave. Komisár sa tam presunie z Košíc, kde bude spolu s ministrom P. Plavčanom a primátorom Košíc R. Rašim otvárať Európsky týždeň športu 2016.
     Komisár potvrdil prípravu iniciatívy v oblasti modernizácie vysokého školstva, avšak konkrétna forma a dátum zverejnenia nie sú nateraz známe. V oblasti mládeže Komisia pracuje na dokumente o prevencii radikalizácie. Komisár sa zúčastní zatváracej časti Európskej konferencie o mládeži 6. októbra 2016 v Košiciach.