Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister školstva Ján Mikolaj sa stretne s učiteľmi materských škôl

23.04.2009

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 24. a 25. apríla 2009 uskutoční v Žiline celoslovenský odborný seminár Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. Podujatie s medzinárodnou účasťou bude tento rok niesť názov Materská škola na prahu 21. storočia. Spolu s ním sa bude konať aj 15. Snem spoločnosti pre predškolskú výchovu.
     Na seminári sa zúčastní takmer 500 pedagogických zamestnancov materských škôl a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy z oblasti predškolskej výchovy. So svojím príspevkom vystúpi aj minister školstva SR Ján Mikolaj.
     V rámci seminára sa budú prezentovať rôzne odborné témy. Pôjde predovšetkým o uplatňovanie školského zákona a vyhlášky o materskej škole, riadenie kvality výchovy a vzdelávania z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie či rozvíjanie kompetencií detí predškolského veku. Pozornosť sa bude venovať taktiež rozvíjaniu počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní.
     Súčasťou podujatia bude okrem prednášok aj práca v 16 tvorivých dielňach.

 

Miesto a čas konania: Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu, Žilina, 9.00 hod.