Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister školstva Ján Mikolaj prijal švajčiarskeho veľvyslanca v SR

27.05.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 27. mája 2009 v Bratislave stretol s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie Josefom Areggerom.
     Témou rokovania bola spolupráca Slovenska a Švajčiarska v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a mobility doktorandov a postdoktorandov, ako aj podpora tejto spolupráce z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
     V rámci odborného vzdelávania a prípravy by sa mala podpora zamerať najmä na oblasť cestovného ruchu a hotelierstva. Obe strany sa dohodli aj na príprave pracovnej cesty zástupcov MŠ SR do Švajčiarska.

Bratislava 27. máj 2009