Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister školstva Dušan Čaplovič sa zúčastnil na Dni obce Bzince pod Javorinou

31.08.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v sobotu 31. augusta 2013 zúčastnil na slávnostnom otvorení Parku Ľudmily Ríznerovej Podjavorinskej v obci Bzince pod Javorinou. Podujatie sa konalo v rámci osláv dňa obce.
     Po symbolickom zasadení lipy pred obecným úradom sa minister na námestí prihovoril návštevníkom osláv a zúčastnil sa aj na nasledovnom kultúrnom programe.