Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister Peter Plavčan podporil mladých recitátorov

20.03.2017
     Priestory Múzea mesta Bratislavy dnes popoludní ožili básňami. Konalo sa tu totiž oblastné bratislavské kolo recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Ten si taktiež prišiel osobne vypočuť mladé recitátorské talenty.
      „Dnes sme tu počuli mnoho krásnych básní i prednesov. Som veľmi rád, že najmä nižšie vekové kategórie boli početnejšie zastúpené a ukázali tak, že majú pozitívny vzťah k poézii,“ uviedol minister Peter Plavčan.
     Vo svojom záverečnom príhovore zaželal postupujúcim veľa šťastia vo vyššom kole a poďakoval sa organizátorom i členom poroty, medzi ktorými nechýbali ani také slávne mená ako Mária Kráľovičová, František Kovár či Juraj Sarvaš, že súťažou podporujú záujem detí a žiakov o tento druh umenia.