Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister Peter Plavčan navštívil Metodicko-pedagogické centrum

29.03.2017

     Otázky súčasnosti i budúcnosti kontinuálneho vzdelávania, ako aj rozbiehajúci sa národný projekt Škola otvorená všetkým, boli dnes témami stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s vedením Metodicko-pedagogického centra (MPC) na čele s riaditeľkou Kamilou Jandzíkovou.
     Návšteva sa konala v rámci pravidelných výjazdov ministra do jednotlivých priamo riadených organizácií rezortu školstva, v prípade samotného MPC aj po zmene vedenia. Na spoločnom rokovaní sa minister taktiež oboznámil s aktuálnym stavom organizácie a jej súčasnými úlohami. Počas návštevy zavítal aj na jedno práve prebiehajúce vzdelávanie učiteľov a pozdravil jeho účastníkov.