Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister Peter Plavčan navštívil Akadémiu médií v Bratislave

03.02.2017
     Nové priestory školy na Zámockej ulici v Bratislave si dnes prezrel minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v rámci návštevy Akadémie médií (AM) Bratislava.
     V sprievode poverenej rektorky školy prof. Božidary Turzonovovej si prešiel nové učebne a kabinety, ktoré AM začala využívať od tohto akademického roka, a oboznámil sa s aktuálnym dianím na škole.