Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Minister of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Martina-Lubyova2 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.