Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister Ján Mikolaj navštívi školy v Spišskej Novej Vsi

07.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v stredu 8. októbra 2008 po výjazdovom rokovaní vlády dve školy. V Gymnáziu na Školskej ul. sa po prehliadke historickej budovy školy stretne s pedagógmi a zamestnancami školy.
     Symbolickú pásku minister slávnostne prestrihne pri otvorení tartanovej atletickej dráhy s technickými sektormi v Základnej škole Lipová. Škola vyučuje v športových triedach so zameraním na atletiku a basketbal.
     S riaditeľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves bude minister Ján Mikolaj diskutovať o reforme školstva.

Program:
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, 13.00 - 14.00 hod.
Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves, 14.00 - 15.00 hod.