Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister Eugen Jurzyca sa zúčastnil na menovaní rektorov vysokých škôl

19.08.2011

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 22. augusta 2011 v Prezidentskom paláci rektorov vysokých škôl.
    
Do druhého funkčného obdobia nastúpi doterajší rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a novým rektorom Trnavskej univerzity v Trnave sa stane prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Fotogaléria