Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Minister Dušan Čaplovič sa zúčastní na odhalení busty významného astronóma Maximiliána Hella

05.06.2012

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča bude dnes 5. júna 2012 v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom odhalená busta významného astronóma 18. storočia, podľa ktorého je hvezdáreň pomenovaná.
    
Maximilián Hell, rodák zo Štiavnických Baní, sa počas celého svojho života venoval vedeckej práci, napísal viacero učebníc matematiky, zaujímal sa o jazykovedu, históriu a literatúru.

Miesto a čas: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, Duklianskych hrdinov 21, Žiar nad Hronom, 16.00 hod.