Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Mimoriadne vydanie Učiteľských novín

04.07.2008

     Podrobnosti o novom edičnom portáli, štátny vzdelávací program jazykových škôl a najaktuálnejšie informácie o školskej reforme prinesie mimoriadne vydanie Učiteľských novín, ktoré sa do škôl dostane na budúci týždeň.
     Riaditeľom škôl a učiteľom by malo pomôcť pri príprave na obsahovú reformu, ktorá sa začne po letných prázdninách. Noviny tiež predstavia nový šlabikár pre prvákov a uverejnia konkurzy na nové učebnice či výzvu na predkladanie žiadostí na podporu športových tried.
     Informácie o aktuálnom dianí v rezorte školstva nájdete počas celého leta aj na internetovej stránke Učiteľských novín www.ucitelskenoviny.eu.

Bratislava 4. júl 2008